St Cyprian and Justina

Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşelăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântam ţie: Bucură-te, Sfinţite Mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Bine aţi venit!


Duminică, 21 Iulie
07.00 - Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

ATENŢIE!

Începând cu data de 25 februarie 2024 slujbele se vor săvârşi la noua locaţie All Saints, Bow Brickhill, Milton Keynes, MK17 9LQ.

Atenție! Vă rugăm nu parcați în fața caselor de pe Church Road sau de pe orice altă strada din Bow Brickhill pentru a nu bloca accesul rezidenților la locuințele lor. Riscați amendă!
Puteți folosi parcarea Church Car Park care este lângă Biserică. Celelalte două parcări apropiate sunt Longslade Lane Car Park și Sandy Lane Car Par.

Notă: Biserica este situată lângă Bow Brickhill aproape de latura nord-est a clubului de golf, Woburn Golf Club. Drumul de acces spre Biserică este Church Road.Rugăciune specială pentru pace

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Izvorul vieţii şi al păcii în Cer şi pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război şi de ură. Stinge neînţelegerile şi învrăjbirea dintre oameni şi revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea şi bunătatea. Linişteşte pe cei războinici şi dăruieşte-le înţelepciune. Dăruieşte ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiaţi sau pribegi şi mângâiere celor înstrăinaţi şi întristaţi, iar nouă tuturor dăruieşte-ne voinţa şi puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noştri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus: Fericiţi sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învaţă-ne să căutăm dobândirea păcii inimii şi a păcii între oameni şi între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu şi de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm ţie, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare ţară, pentru pacea dintre popoare şi pentru buna aşezare a întregii lumi, ca să vieţuim în bună înţelegere şi să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ţie, slăvind iubirea de oameni a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Număr de accesări:
webcounter