St Cyprian and Justina

Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşelăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântam ţie: Bucură-te, Sfinţite Mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Taina botezului

Prin Taina Botezului pruncul (adultul) devine mădular al Bisericii, fiu al Tatălui Ceresc, în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, prin harul Duhului Sfant. Cel botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh renaşte din apă şi din Duh ca faptură nouă chemată la viaţa veşnică în Împaratia Prea Sfintei Treimi a Carei pace, bucurie şi lumina o pregustăm încă din lumea aceasta.

În Biserica Ortodoxă, Taina Sfântului Botez se săvârşeşte de către preot prin imersiune de trei ori în apa sfințită, în numele Prea Sfintei Treimi. Prin scufundare este simbolizată moartea față de păcat şi invierea în Hristos, după cum spune şi Sf Ap Pavel: Fraților, au nu ştiți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a Înviat din morți prin Slava Tatâlui, aşa să umblam şi noi intru innoirea vietii. (Romani 6:3-4)

Potrivit rânduielii bisericeşti copiii se botează la 40 de zile de la nastere. În practică insă aceasta taina se săvârşeste atunci când condițiile o permit.

NOTA: Este recomandat ca familia să abordeze preotul pentru fixarea datei botezului copilului cât mai de timpuriu posibil, avand în vedere ca este necesară o catehizare (pregatire spirituală) a parinților şi a nasilor în legatură cu Taina Botezului.

1. Cateheza baptismala
 • Pentru a pregati botezul unui copil, parinții vorbesc mai întâi cu preotul care le explică necesitatea şi sensul botezului, lămurind aspectele practice ale evenimentului.
 • Alegerea nasilor: Naşii au un rol important în viata copilului. Ei trebuie să fie de credinta ortodoxă. Nu pot fi naşi de botez persoane care trăiesc în concubinaj. Ei sunt co-responsabili de educația crestin ortodoxă a copilului în sânul Bisericii şi în societate, contribuind în mod direct la creşterea lui spirituală. În calitate de parinți spirituali ei işi asumă o mare responsabilitate şi de aceea trebuie să fie un model de trăire ortodoxă pentru copil.
 • Biserica îndeamnă pe naşi să se spovedeasca înainte de slujba botezului.
2. Lucrurile necesare pentru botez
 • o cruciuliță cu lănțişor
 • un prosop alb de mâini
 • un prosop alb de baie în care va fi primit pruncul de catre naş(a)
 • o sticlă de ulei de măsline (copilul va fi uns cu "untdelemnul bucuriei")
 • o faşă albă (o panglică lungă)
 • o lumânare mare pentru botez
 • un săpun solid
 • copie după certificatul de naştere al copilului
 • un pomelnic cu numele copilului (numele ales pentru botez), numele naşilor şi numele parinților, în această ordine
 • o icoană
 • haine noi albe pentru a fi îmbrăcat copilul după botez
3. Rânduiala Sfintei Taine a Botezului
 • După ce copilul este încredințat naşilor, aceştia rostesc lepădările care reprezintă renunțarea la lucrările diavolului în viata lor şi a celui botezat. Preotul invocă Duhul Sfânt pentru a-l îndepărta pe Satana şi cheamă pe sfinții îngeri să fie în preajma celui care e candidat la botez pentru a-l proteja de lucrările celui rău.
 • Mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos se face prin întoarcerea cu fața spre Răsărit, ceea ce trimite cu gândul la Hristos, Soarele Dreptății, care luminează pe tot omul ce vine în lume şi a cărui lumină întunericul nu a cuprins-o. Candidatul la botez, şi în cazul pruncilor naşii, Îl mărturisesc pe Hristos ca Împărat şi Dumnezeu prin rostirea Crezului.
 • Lumânarea pentru botez reprezintă un simbol al luminii lui Hristos ce luminează tuturor.
 • Botezul ortodox se face prin imersiune (afundare) de trei ori, în numele Sfintei Treimi: al Tatâlui, al Fiului şi al Sfântului Duh, după care e dat naşului/naşei, care îl primeşte pe un prosop alb. Imersiunea în cristelniță reprezintă moartea împreună cu Hristos şi învierea din mormânt împreună cu Hristos.
 • Copilul va fi imbrăcat cu un veşmânt alb pregătit special pentru botez, reprezentând astfel îmbrăcarea în Hristos, după cum spune Sf Ap Pavel: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. (Gal.3:27) La fel cântarea din procesiunea care urmează reflectă îmbrăcarea în Hristos: Dă-mi mie haină luminoasă Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină.
 • Preotul înconjoară împreună cu naşii şi cel nou botezat cristelnița de trei ori în sens invers acelor de ceasornic. Aceasta procesiune simbolizează faptul că în centrul vieții noastre trebuie să Îl avem întotdeauna pe Hristos Domnul.
 • Ungerea copilului cu untdelemnul bucuriei (ulei de măsline sfințit în timpul slujbei) are loc după rostirea ecteniilor. Ungerea cu "untdelemnul bucuriei" aminteşte de vindecarea rănilor produse în oameni de păcat şi indepărtarea de Dumnezeu. Atleții din vechime se ungeau cu untdelement înainte de începerea unei competiții. Tot astfel, ungerea la botez cu untdelemn sfințit reprezintă pregatirea pentru viața creştină care este asemenea unei curse la finalul căreia Hristos îi încununeaza pe cei care Îl caută şi luptă pentru mântuire.
 • Din Apostol se citeşte despre îmbrăcarea celor botezați în Hristos în moartea şi Invierea Lui (Romani 6:3-11) şi pericopa evanghelică care face referire la porunca lui Hristos dată Sfinților Apostoli de a predica Sfânta Eganghelie la toate neamurile, botezându-le în numele Tatâlui, al Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28:16-20).
 • Taina Mirungerii este inclusă în slujba botezului. Preotul îl unge pe copil cu Sfântul şi Marele Mir în numele Prea Sfintei Treimi. Prin mirungere copilului i se da "putere de Sus" (Fapte 1-2), darul Duhului Sfânt pe care cel botezat este chemat să-L cultive în cursul vieții sale. Copilul e uns aşa cum Hristos Mesia a fost Unsul lui Dumnezeu. Cel botezat devine fiu al lui Dumnezeu în Hristos Iisus prin harul Prea Sfântului şi de Viață făcătorului Duh.
 • Tunderea copilului: după citirea unor rugăciuni speciale, preotul taie o suviță de păr din capul copilui. Tunderea se face în forma semnului Sfintei Cruci şi e semn al primei jertfe pe care copilul o aduce în dar lui Dumnezeu.
 • Dupa ungere şi tundere, copilul e îmbisericit, adică e adus de către preot spre închinare la sfintele icoane şi în Sfântul Altar, amintind de aducerea în templu la 40 zile a pruncului Iisus de catre Sfânta Fecioara Maria după rânduiala din Vechiul Testament (Luca 2:22).
 • Copilul este împărtăşit cu Sfintele Taine după botez sau la următoarea Sfântă Liturghie.